Pellet@Home SCHOORSTEENTECHNIEK

Dit in nauwe samenwerking met:


Jaarlijks telt België meer dan duizend grote en kleine schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud van de schoorsteen.

Bij het stoken (verbranden) van hout, kolen of mazout komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal.
Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag.

Vaste brandstoffen, zoals hout en kolen, zorgen voor meer vervuiling.
Uit de rook ontstaat er roet, een aanslag die kan branden en een schoorsteenbrand tot gevolg kan hebben.

Roet is een teerachtige afzetting in het rookkanaal die ontbrandt bij een temperatuur van ongeveer vijfhonderd graden.
Deze temperatuur kan in een kachel of open haard makkelijk bereikt worden.

Oorzaken van roetvorming zijn:

  • Onjuiste brandstof,
  • Verkeerde stooktechniek (stookgedrag),
  • Onjuiste diameter van het rookkanaal,
  • Te slecht of niet geïsoleerd rookkanaal.

Of een combinatie van bovenstaande factoren.

HOE VAAK LATEN VEGEN?

Het is belangrijk om met regelmaat uw schoorsteen, schoorsteenkap en rookkanalen te laten controleren.
Ook bij flexibele of vaste buizen is dit een vereiste.

Bij gebruik (hout, houtpellets, kolen en mazout) adviseren wij U tenminste 1x per jaar uw schoorsteen en rookkanalen vakkundig te laten vegen en controleren.

Bij gebruik van gas is in principe om de 2 jaar voldoende.

U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud.
Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een attest kunnen aantonen dat de schoorsteen is geveegd.  Wanneer U dit niet kan voorleggen zal de verzekering in vele gevallen niet tussenkomen in de geleden schade!

ZOWEL VOOR HET VEGEN EN DE REPARATIE VAN UW SCHOORSTEEN KAN U BIJ ONS TERECHT!
Jaarlijks telt België meer dan duizend grote en kleine schoorsteenbranden als gevolg van slecht onderhoud van de schoorsteen.

Bij het stoken (verbranden) van hout, kolen of mazout komen onverbrande deeltjes in het rookkanaal.
Deze deeltjes hechten zich aan de wand van het rookkanaal en vormen een teerachtige, zeer brandbare laag.

Vaste brandstoffen, zoals hout en kolen, zorgen voor meer vervuiling.
Uit de rook ontstaat er roet, een aanslag die kan branden en een schoorsteenbrand tot gevolg kan hebben.

Roet is een teerachtige afzetting in het rookkanaal die ontbrandt bij een temperatuur van ongeveer vijfhonderd graden.
Deze temperatuur kan in een kachel of open haard makkelijk bereikt worden.

Oorzaken van roetvorming zijn:

  • Onjuiste brandstof,
  • Verkeerde stooktechniek (stookgedrag),
  • Onjuiste diameter van het rookkanaal,
  • Te slecht of niet geïsoleerd rookkanaal.

Of een combinatie van bovenstaande factoren.

HOE VAAK LATEN VEGEN?

Het is belangrijk om met regelmaat uw schoorsteen, schoorsteenkap en rookkanalen te laten controleren.
Ook bij flexibele of vaste buizen is dit een vereiste.

Bij gebruik (hout, houtpellets, kolen en mazout) adviseren wij U tenminste 1x per jaar uw schoorsteen en rookkanalen vakkundig te laten vegen en controleren.

Bij gebruik van gas is in principe om de 2 jaar voldoende.

U bent verzekerd wanneer er geen sprake is van achterstallig onderhoud.
Bij de meeste verzekeraars moet u na een schoorsteenbrand via een attest kunnen aantonen dat de schoorsteen is geveegd.  Wanneer U dit niet kan voorleggen zal de verzekering in vele gevallen niet tussenkomen in de geleden schade!

ZOWEL VOOR HET VEGEN EN DE REPARATIE VAN UW SCHOORSTEEN KAN U BIJ ONS TERECHT!