Algemene Voorwaarden Installatie

Algemene Voorwaarden Installatie kachels – Pellet@Home

Pellet@home kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor onvoorziene – niet zichtbare gebreken bij de plaatsing van de kachel.

Elektrische leidingen – waterleidingen – gas- en mazoutleidingen – internetbekabeling – bekabeling van telefonie,… dienen vooraf gemeld te worden door de klant aan pellet@home indien deze een hindering zouden kunnen vormen bij plaatsing van de kachel.

Bij eventuele afbraakwerken kunnen wij niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele schade.

Herstellingswerken zijn te laste van de klant.

Eventueel veroorzaakte schade aan leidingen die zich in de muur of schouw bevinden bij het plaatsen van de kachel kan geenszins verhaald worden op pellet@home gezien wij geen weet hebben of niet op voorhand op de hoogte zijn gebracht van de aanwezigheid van deze obstructies.

Als er op datum van plaatsing obstructies vastgesteld worden in het aanwezige rookkanaal (takken, dode vogels, noten,…) kan de installatie niet uitgevoerd worden en zal deze automatisch verplaatst worden naar een andere datum nadat onze schoorsteenveger bij U heeft langsgekomen teneinde het rookkanaal vrij te maken.

U als klant zorgt voor minstens 1 geaard stopcontact om de kachel op aan te sluiten.

Wifi-modules (indien aanwezig op de kachel) mogen geenszins door pellet@home geïnstalleerd worden om reden van de privacy. De klant dient deze zelf te installeren volgens de handleiding.

Pelletkachels mogen enkel van brandstof (houtpellets) voorzien worden die 100% naaldhout zijn.

Het reinigen van de kachel (wordt U bij installatie duidelijk uitgelegd) dient minstens na elke 2 dagen branden uitgevoerd te worden.

Het gebruik van kachelruitjesreinigers wordt ten sterkste afgeraden. Deze producten bevatten zuren en veroorzaken op lange termijn schade aan Uw kachel.

Bij eventuele brand van een pelletkachel (wat quasi onbestaand is) – verwijder nooit de stekker uit het stopcontact – zet de kachel uit via de display en laat deze gecontroleerd onder toezicht uitbranden. Vooral geen water gebruiken om te blussen gezien het toestel elektronische onderdelen bevat en dit de toestand alleen maar erger maakt.

Om de optimale werking van Uw pelletkachel te garanderen is uiteraard een jaarlijks onderhoud en controle sterk aangewezen. Indien er geen jaarlijks onderhoud uitgevoerd wordt vervalt de garantie op de kachel.

Indien er een kernboring dient te gebeuren wordt een externe firma ingeschakeld.

Dit is een meerprijs ten laste van de klant.

Indien de klant zelf voorbereidingen wenst te doen voor de installatie van de kachel kan dit in samenspraak met pellet@home. Indien we vast stellen dat op datum van plaatsing de voorbereidende werken niet correct werden uitgevoerd zoals afgesproken zal er een meerprijs aangerekend worden om dit op te lossen van € 65,00 excl.BTW per manuur en exclusief de prijs van de extra gebruikte en nodige materialen.